Salavat-ı Kübra Okunuşu

Salâvat kelimesi salât kelimesinin çoğuludur.Huzur bulmak isteyen ve Allah’ın ikramından faydalanmak isteyen kimse salavat-ı Kübra yı okuması tavsiye edilir.Ayrıca birçok salavat çeşidi vardır.Fakat en

hayırlısı ve en büyük salâvat çeşididir.Büyük olmasını ında sebebi ise bir kere okunduğunda 110 milyon kere salâvat getirmiş oluyoruz.

 

Ey Muhammed kim bu salâvat okursa Allahu Teala ondan

*Yetmiş bin çeşit belayı def eder.

*Onu kıyamet gününün şiddetinden korur.

*Ömründe 3 kere okuyana dahi Allahu Teala ,Tevrat İncil,Zebur ve Furkan’ı okuyan kimsenin sevabını verir.

*Eğer ki salâvat-ı Kübrayı ömrün boyunca 15 defa okursanız kıyamet gününde yüzü ay gibi pas parlak(yüzü dolunay gibi) olur.

*Çok büyük derece sahibi olur.

*Nesnelere 45 veya 100 defa okunduğunda hazine olur.

*Düşman ve zalim için 100 defa okunur.

*Salavatı Kübrayı hergün 3-5 veya 7 defa okursan hiçbir büyücü seninle uğraşamaz cinler saldıramaz, büyü ve sihir geçmez. Bütün tehlikelerden korunursun. Allah’ın izniyle sana kimse zarar veremez, incitemez.

*Borçlardan ve maddi sıkıntılardan kurtulmak için salavat-ı kübra sabah namazından sonra okunur.

Şimdi Salâvat-ı Kübranın nasıl okunduğuna bakalım.

 

 1. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel mürselin
 2. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyiden nebiyyin
 3. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sadikiyn
 4. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyider rakiiyn
 5. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sacidiyn
 6. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaidiyn
 7. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaimiyn
 8. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel musalliyn
 9. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidez zakiriyn
 10. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyideş şahidiyn
 11. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evveliyn
 12. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel ahiriyn
 13. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Rasulallah
 14. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallah
 15. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah
 16. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Ekramehullah
 17. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Azzemehullah
 18. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Şerrefehullah
 19. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men ezherehullah
 20. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya menih terahullah
 21. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Savverahullah
 22. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Abedellah
 23. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hayra halkıllah
 24. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hateme rusulillah
 25. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sultanel enbiya
 26. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Burhanel esfiya
 27. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mustafa
 28. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mu’alla
 29. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mücteba
 30. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müzekki
 31. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mekkiyyü
 32. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Medeniyyü
 33. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Arabiyyü
 34. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Kureşiyyü
 35. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Haşimiyyü
 36. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ebtahıyyü
 37. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Zemzemiyyü
 38. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Tihamiyyü
 39. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ümmiyyü
 40. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide velede idame
 41. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ahmed
 42. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Muhammed
 43. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Taha
 44. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Yasin
 45. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müddessir
 46. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Kevser
 47. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Şefi’a yevmil mahşer
 48. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibettac
 49. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Mi’rac
 50. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide evveliyn vel ahiriyn
 51. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Muhsinin
 52. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kevneyni vessakaleyn
 53. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya sahiben Na’leyn
 54. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyidi ya Rasulallahi ya Hatemel enbiyai vel mürseliyn
 55. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallahi yevmeddiyn.
 56. Subhane rabbike rabbil izzeti amme yesıfun ve selamün alel mürseliyn velhamdülillahi rabbil alemiyn.AMİN

Şimdi ise okuduğumuz Salâvat-ı Kübranın anlamına bakalım.

 • Ey Mürsel (gönderilen)lerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Nebî (peygamber)lerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Sıddıkların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Rukû‘ Edenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Secde Edenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Ka‘deye Oturanların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Kıyamda Duranların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Namaz Kılanların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Zikredenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Şâhitlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Evvelkilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Sonrakilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allah’ın Rasûlü! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allah’ın Nebîsi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allâh’ın Habîbi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allâh’ın kendisine ikram ettiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allâh’ın kendisini büyük tuttuğu Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allâh’ın kendisine şeref verdiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allâh’ın kendisini galip kıldığı Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allâh’ın kendisini seçtiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allâh’ın kendisine üstün sûret (ve sîret) verdiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allâh’a (gerçek mânâda) ibâdet eden Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allâh’ın Mahlûkatının En Hayırlısı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allâh’ın Rasüllerinin Sonuncusu! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Enbiyânın Sultânı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Esfiyânın Burhânı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Mustafâ! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Mu‘allâ (son derece üstün kılınmış zat)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Müctebâ (seçkin kılınmış zat)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Müzekkî (Ümmetini günahlardan temizleyen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Mekkî (Mekkeli)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Medenî (Medîneli)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Arabî (Arab kavmine mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Kuraşî (Kureyş kabilesine mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Hâşimî (Hâşim oğullarına mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Ebtahî (Mekke’de bulunan Ebtah vâdisinde konaklayan)!
 • Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Zemzemi (Zemzemle büyüyen)!
 • Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Tihâmî (Mekke’nin bağlı bulunduğu Tihâme bölgesinin sâkini)! Bir- milyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Ümmî (Okuma yazma bilmediği halde bütün ilimleri Rabbinden öğrenen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Âdemoğullarının Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Ahmed! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Muhammed! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Tâhâ! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Yâsîn! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Müddessir (İlk vahiy geldiğinde yakalandığı sıtma nedeniyle örtülere bürünen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Kevser ırmağının sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Mahşer gününün Şefaatçisi!
 • Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Tâc sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Mi‘râc sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Öncekilerin ve Sonrakilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Muhsin (Allâh-u Te‘âlâ’yı görür gibi ibâdet eden)lerin Efendisi!
 • Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Kevneyn ve Sekaleynin (iki cihanın ve insü cânnın) Efendisi!
 • Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Na‘leyn (iki mübarek takunya) Sahibi!
 • Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Efendim!
 • Ey Allah’ın Rasûlü!
 • Ey Nebilerin ve Rasüllerin sonuncusu!
 • Ey cezâ gününde (şefaat makamına erdirilen) Allah’ın Peygamberi!
 • Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • İzzet sahibi Rabbini, onların vasfettikleri şeylerden (müşriklerin yanlış nitelemelerinden) tenzih ederim.
 • Gönderilen peygamberlerin tümüne selâm olsun.Bütün hamdler de âlemlerin Rabbi olan Allah’a olsun…
 • Elhamdulillah.. Elhamdülillah….https://youtu.be/mG5f8e2RSTM

Bir önceki yazımız olan CNR Expo Kitap Fuarı Nedir ? başlıklı makalemizde Cnr, Cnr expo ve Edebiyat hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi:
Sibel Can Senden Başka Kimsem Yok şarkı sözleri

Sibel Can Senden Başka Kimsem Yok Şarkı...

Ücretli Öğretmenlik Başvuruları Hakkında Bilgiler

Ücretli öğretmenlik hakkında bilgi edinmek isterseniz...

Ve beklenen özellik WhatsApp’a geliyor!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde günümüzün...

Kapat